13.09.2017

Søndagsskolen

Sprell levende

Søndagskolen foregår samtidig med høymessen, unntatt de søndagene det er familiemesse eller skoleferier. Da er alle samlet under hele gudstjenesten.
Når det er søndagskole, går barna - gjerne sammen med foreldre og foresatte - ut i Barnas kapell rett etter dåpshandlingen. Der synger vi sammen, ber, hører fortellinger fra Bibelen, tegner og kanskje blir det tid til litt andre aktiviteter også.  Deretter går vi inn i kirken igjen og blir med på nattverden og avslutningen av gudstjenesten. 

 

 

 

Skrevet av: Sol Trogstad Vråle