25.09.2006

Strømsø kirkegård

Strømsø kirkegård 3

Kirkegården ligger i tilknytning til kirken. Arealet er ca. 16 mål. Dette er en av sentrumskirkegårdene som ikke har utvidelsesmuligheter. Det er noe plass til nye urnegraver.

Mer om kirkegården Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker

Skrevet av: Cristine Holmsen Lindbjør