10.02.2016

Tangen kirkegÄrd

Tangen kirkegård 1 

Hans Tordsens gate 12

Tangen kirkegård ligger ca. 1 km. sydøst for Tangen kirke. Arealet er ca. 10 mål. Den er opprinnelig anlagt som kolerakirkegård.

Drammen kirkelige fellesråd ved daglig leder kirkevergen, er gravferdsmyndigheten i Drammen. På fellesrådets nettside ligger informasjon om sentrale bestemmelser, lokale vedtekter og de kommunalt fastsatte avgiftene.

Tangen kirkegård 2

Mer om Tangen kirkegård Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker.

Interessant artikkel om Tangen kirkegård: Eva Stabæk: "Kolerastøkket på Tangen kirkegård", Rundtom Drammen 3/2015

Skrevet av: Siv Nordmark