30.03.2011

Bragernes kirkegård

Bragernes kirkegård 1

Kirkegården ligger ca. 200 meter vest for Bragernes kirke. Den ble besluttet anlagt av kirkeinspeksjonen i 1806, og den første begravelse fant sted i 1808. Arealet er ca. 37 mål. På Bragernes kirkegård er det i underkant av 9000 graver. Av disse er det 2156 kistegraver mens resten er urnegraver. Kirkegården har ikke areal for utvidelse, så det er ikke mulig å anlegge nye kistegraver på Bragernes kirkegård. I nordenden av kirkegården ligger Drammen krematorium med to kapeller, gamle og nye kapell med henholdsvis 80 og 240 sitteplasser.

Bragernes kirkegård 3

Mer om kirkegårdene på Bragernes hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker.

Gravminne for anonymt gravlagte på Bragernes kirkegård.

Vannpost Bragernes kirkegård Bragernes kirkegård 2

Nye fine vannposter er tatt i bruk på Bragernes kirkegård i 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av: Bent A. Møller