20.08.2018

Skoger kirkegård

Skoger kirke 5 
Mer om Skoger kirkegård. Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker

Skoger kirke 2


Skoger kirke 4

Skrevet av: Bent A. Møller