04.01.2012

Kirkekontoret

Menighetene har felles kirkekontor. Bragernes torg 6

Kontorets åpningstider:
Mandag-fredag kl. 8.00-15.00

Felles kirkekontor kontor ligger i 3. etg. i Bragernes torg 6, rett overfor rådhuset i Drammen. Her treffer du kirkevergen og hans administrasjon. Drammen Kirkelige Fellesråd holder også sine møter her.

Noen oppgaver som blir utført på felles kirkekontor:

Ansatte ved kirkekontoret  

Prosten i Drammen har kontor i samme lokaler.

Skrevet av: Bent A. Møller