11.01.2017

Givertjenesten

 

Nytt kontonummer for givertjenesten
Bragernes menighets givertjeneste har fått nytt konto-nummer fra 1. januar 2017. Nytt nummer er 2220.14.83690. Husk å merke innbetalingen «Givertjeneste».
Gaver på til sammen kr. 500 eller mer kan gi skattefradrag. Du kan også bruke Vipps: Søk opp Bragernes sokn eller tast 64115 og merk betalingen «gave», eventuelt et konkret formål. På forhånd takk for alle gaver! Den gamle givertjenestekontoen er ikke lenger i bruk. 

- et bidrag til aktivitet
I Bragenes kirke er det stor aktivitet hele året. Kirken er en viktig kulturformidler i byen. Bragernes menighet ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke. Vi ønsker at alle som kommer til kirken vår skal få gode opplevelser. Hver uke møtes barn, unge, voksne og eldre til ulike aktiviteter i Bragernes kirke.

For at arbeidet vårt skal favne alle generasjonene og dekke ulike behov, driver menigheten et mangfoldig arbeid. Dette koster penger. Og vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det.

Bragernes menighet har en givertjeneste. Å være med i givertjenesten innebærer at du gir et fast beløp regelmessig, f.eks. en gang i måneden. Beløpets størrelse og hvor ofte du ønsker å gi, bestemmer du selv.

Gjennom givertjenesten blir du en viktig bidragsyter til menighetens arbeid. Din kirke trenger innsatsen din!

Vi takker for ditt bidrag!
Hilsen Bragernes menighetsråd

 

Skrevet av: Bent A. Møller