11.11.2010

Besøkstjeneste

Ønsker du å gå på besøk? - eller ønsker du å få besøk?

Kontakt diakon Tonie Steffensen tlf. 32 98 92 44.

Skrevet av: Bent A. Møller