31.03.2011

Kirkevert

Kirkevert

Når vi kommer til gudstjeneste i kirken, skal det alltid være en kirkevert som ønsker velkommen, deler ut salmebøker eller program og hjelper besøkende til å finne seg til rette. Dette er en viktig oppgave, og vi trenger flere kirkeverter. Ta kontakt med menighetskontoret.

 

 

Skrevet av: Siv Nordmark