17.02.2016

Sorgarbeid

Vi følger opp etterlatte med brev, telefonkontakt og besøk. Vi formidler tilbud om sorggrupper. Ønskes mer informasjon, ta kontakt med prestene våre eller  diakonen, Tangen menighetskontor tlf. 32 98 92 40.

Skrevet av: Siv Nordmark