14.02.2016

Kirke-barnehage/skole samarbeid

Tangen kirke har samarbeid med Åskollen og Brandengen skole.

Prestene er på besøk på skolen og skolene er i kirken både på omvisning, julevandring og gudstjenester.

Barnehagene i soknet får invitasjon til barnehage gudstjeneste til jul og påske.

Baltazar barnehage, Tangen menighets egen barnehage, har et særskilt samarbeid med kirken. De største barna møter jevnlig presten i kirken eller andre steder og får høre fortellinger eller jobbe selv på biblioteket i Tangen kirke eller i kirkerommet.

Skrevet av: Bent A. Møller