03.11.2019

Bryllup

Har du spørsmål om bryllup?

Ring kirkekontoret på tlf 32989100, send epost til fellesraadet@drammen.kirken.no eller kontakt menigheten der du ønsker bryllup.

Den norske kirkes nettsider om bryllup.

 

Kostnader
Prest, organist og bruk av kirke er gratis dersom en eller begge registrert bosatt i Drammen.

For utenbysboende og ikke-medlemmer som ønsker vigsel etter Den norske kirkes ordning gjelder disse satsene:
Dersom begge er folkeregistrert i utenfor Drammen eller ikke er medlem av kirken, må man betale for leie av kirken, betaling til organist, kirketjener og prest. Ta kontakt for oppdaterte priser.
Seremonien
Den norske kirkes vigselsordning åpner for at brudeparet kan delta i utformingen av seremonien. Man kan velge musikk, høytlesning, tenning av lys. Noen fra bryllupsfølget kan delta med tekstlesning mm. Vielsen med salmer/sanger må godkjennes av forrettende prest, musikk må godkjennes av kantor/organist.

Her finner du en oversikt over gjeldende vigselsliturgi i Den norske kirke.

Se ellers den enkelte menighet for mer informasjon.

Folkeregisteret
Folkeregisteret må kontaktes i god tid før vielsen, for å få ordnet nødvendige papirer. Det er Folkeregisteret som undersøker om vilkårene for å inngå ekteskap, er oppfylt. Ekteskap må inngåes frivillig, og begge må være over 18 år. Dersom mindreårige ønsker å gifte seg, må de ha tillatelse fra foreldre og fylkesmann. Hos Folkeregisteret får man skjemaer som må fylles ut, ett for brudeparet og ett for forloverne. Har noen av brudeparet vært gift før, må også skjema om erklæring om skifte fylles ut. Folkeregisteret utsteder så en prøvingsattest, som fastslår at det ikke er noe til hinder for at ekteskap kan inngås. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Denne attesten sendes eller utleveres til brudeparet, som bringer denne til presten, eller den kan sendes direkte til presten. 

Etter at vielsen har funnet sted, utsteder presten (innen tre dager) en midlertidig vigselsattest. Denne leveres de nygifte. Folkeregisteret utsteder endelig vigselsattest når man mottar melding om vigsel. Folkeregisteret i Drammen har besøksadresse Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen. Tlf. 815 81 818. Skriftlige henvendelser skjer til: Skatt Sør Drammen, postboks 2412, 3104 Tønsberg. (Tlf. 800 80 000.)

At en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke, vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken. Kirkelig vigsel kan ikke kreves dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke. Ved vigsel i Den norske kirke må en følge liturgien og ordningene for vigsel i Den norske kirke. 


 

 

Skrevet av: