04.03.2015

Frivillig arbeid i Bragernes menighet

Mange er engasjert i de ulike grenene av menighetens arbeid. 


Ønsker du å bidra ved å delta i det frivillige arbeidet?
Ring oss på telefon 32 98 91 80 eller send en e-post til bragernes@drammen.kirken.no


Her følger en kort oversikt over områder der frivillige gjør en betydelig innsats.


Barne- og ungdomsarbeid
Søndagsskolen
Knøtteklubben
Familiesamlinger
Styrer for apirantkor, jentekor, guttekor og ungdomskor.
Konfirmantstyre (AKTIB) som er med på planlegging og gjennomføring av konfirmantåret.

Annet
Menighetsråd, fellesråd
Utvalg under menighetsrådet: Utvalg for diakoni, musikk, misjon, økonomi, undervisning
Kirke- og utsmykningskomité
Betjening på menighetskontoret som daglig utfører forefallende kontorarbeid
Husstyret
Kirkeposten og bladkorpset for utdeling av bladet
Kirkeverter
Klokkertjeneste
Styret for kantoriet
En gruppe fra kantoriet er ofte forsangere ved gudstjenestene
Julemarked
Bønnegrupper
Besøkstjeneste
Festkomitéer
Deltakelse i planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i eldresenteret
Vakter under sommeråpen kirke
Vakter ved ulike arrangementer i kirken, under adventsfestivalen og ellers i året
Åpen kirke

Skrevet av: Bent A. Møller