27.05.2015

Visitasprogram Per Arne Dahl 2015

BISKOP PER ARNE DAHLS VISITAS
I MENIGHETENE I DRAMMEN PROSTI,
26. MAI – 7. JUNI 2015, ÅPNE PROGRAMPOSTER:

TIRSDAG 26.05.
08.30: MORGENANDAKT i Konnerud kirke
19.00: VISITASÅPNINGSGUDSTJENESTE
i Konnerud kirke
20.00: ÅPEN TEMAKVELD
om den diakonale kirke i Drammen. Alle menighetsrådsmedlemmer, frivillige og lønnede medarbeidere og ulike samarbeidspartnere er spesielt invitert.

ONSDAG 27.05.
08.15: MORGENBØNN i Bragernes kirke

TORSDAG 28.05.
08.30: MORGENANDAKT i Fjell kirke
12.00: NABOKAFEEN i Fjell kirke
16.30: KIRKEBAKKEFEST ved Tangen kirke
19.30: MULTIKULTURKVELD i Fjell kirke

FREDAG 29.05.
09.00: MORGENANDAKT i Åssiden kirke
12.00: BLOMSTERGUDSTJENESTE med barnehagene i Åssiden kirke

LØRDAG 30.05.
11.00: «MC-MESSE» i Bragernes kirke
17.00: MINI- OG BARNEGOSPELKONSERT
i Drammen Teater
19.00: GOSPELKVELD i Strømsø kirke med Drammen Internasjonale Gospel Choire og biskop Dahl. Billetter ved inngangen.

SØNDAG 31.05.
11.00: FRILUFTSGUDSTJENESTE,
Gulskogen gård
16.30: STRØMSØ-MESSEN i Strømsø kirke (NB! Tidspunktet kan bli endret. Sjekk annonsering!)

TIRSDAG 02.06.
08.30: MORGENANDAKT i Strømsgodset kirke
12.00: SKOLEGUDSTJENESTE med Rødskog skole i Strømsgodset kirke

ONSDAG 03.06.
08.15: MORGENMESSE i Tangen kirke

TORSDAG 04.06.
10.00: MORGENANDAKT i Skoger gamle kirke
11.00: «ÅPENT KAPELL» ved Skoger kirke
18.30: Konsert med Bragernes Kirkes Jentekor i Bragernes kirke.

FREDAG 05.06.
13.00: OPPSUMMERENDE SAMLING MED VISITASFOREDRAGET i Åssiden kirke .
Alle menighetsrådsmedlemmer, frivillige og lønnede medarbeidere og ulike samarbeidspartnere er spesielt invitert.

SØNDAG 07.06.
11.00: FELLES VISITASGUDSTJENESTE
i Bragernes kirke ved biskop Dahl, prost Magelssen, Bragernes Kirkes Kantori og medarbeidere fra hele prostiet.
ETTERFØLGENDE KIRKEKAFFE


VELKOMMEN!

Skrevet av: Bent A. Møller