25.08.2015

Konfirmant 2015/16

Konfirmant i Bragernes menighet 2015/16

Velkommen til konfirmantsiden for konfirmantene 2015/16!
Her finner du informasjon om konfirmantopplegget i Bragernes menighet.

Trykk på lenkene under for mer informasjon:Konf 2010 prosesjon

 

Konfirmasjonstiden 2015/16

En viktig del av konfirmasjonstiden i Bragernes menighet er en ukes konfirmantleir på Uvdal Resort 10.-16.august 2015 (siste uke i skolens sommerferie). Leiren vil utgjøre en stor og viktig del av konfirmantopplegget i menigheten, og det er derfor viktig at alle som skal følge konfirmantopplegget i Bragernes menighet deltar på leiren. Vi ber derfor at dere holder av disse dagene. Siden store deler av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren, vil det (i all hovedsak) kun bli én samling i måneden resten av konfirmantåret.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle konfirmanter å delta på konfirmantleiren, men dersom det for noen konfirmanter blir umulig, ber vi om at dere kontakter oss så raskt som mulig.


Informasjonsmøte

Tirsdag 19.mai kl. 20.00 - 21.00 var det et informasjonsmøte i Bragernes menighetshus for de som ønsker å bli konfirmert i Bragernes, samt deres foreldre/foresatte. 

 

Påmelding og konfirmantavtale

Påmeldingsfristen var 1.juni 2015. For spørsmål om påmelding, kontakt Per Erik K. Brodal på brodal@drammen.kirken.no.

Ved å melde seg til konfirmasjon i Bragernes menighet forplikter konfirmant og foreldre seg på konfirmantavtalen.
I avtalen kommer det frem hva vi som konfirmantansvarlige forventer av konfirmant og foreldre/foresatte og hva dere skal kunne forvente av oss som konfirmantansvarlige.


Ikke døpt?

Alle som skal konfirmeres må være døpt før selve konfirmasjonsdagen. Er du ikke døpt, legger vi til rette for dåp i begynnelsen av konfirmasjonstiden. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om dette.

 

Konfirmantleir 10.-16.august 2015

En viktig del av det nye konfirmantopplegget i Bragernes menighet er en ukes konfirmantleir på Uvdal Resort 10.-16.august 2015 (siste uke i skolens sommerferie). Her vil vi ha det mye moro og sosialt sammen, ha undervisningssamlinger, gudstjenester, fotball, tur, underholdning og mye mer.
Mer informasjon finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen.


Konfirmantsamlinger gjennom året

Gjennom konfirmantåret vil det i snitt bli ca én samling i måneden. Eksempler på slike samlinger er:

- Øving til gudstjenester der konfirmantene skal medvirke
- Fortellerkveld i Bragernes menighet
- Julemarked
- Kirkens Nødhjelp-aksjonen (innsamlingsaksjon)
- Felles temamøte for konfirmanter og foreldre
- Temasamling om død, sorg og håp
- Påskevandring
 
Plan for konfirmantåret - med datoer - finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen.
 

Gudstjenester

Menighetens viktigste samlingspunkt er søndagsgudstjenesten. Gudstjenesten vil derfor også være en viktig del av konfirmasjonstiden.
I løpet av konfirmasjonstiden skal hver konfirmant delta på 8 gudstjenester. Konfirmantene får utdelt et gudstjenestekort, der de får underskrift av prest eller klokker når dere er på en gudstjeneste. I god tid før konfirmasjonen vil disse kortene bli samlet inn.

Og det er absolutt tillatt å gå på mer enn 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden!
Jeg vil også oppfordre dere som er foreldre/foresatte til å være med konfirmanten deres på gudstjenestene i konfirmanttiden. Det betyr mye for konfirmanten å se at familien støtter opp om det som han/hun er med på dette året.

 

Ministranttjeneste

I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmanter delta på gudstjeneste som ministrant (medhjelper). To eller flere konfirmanter settes opp på hver gudstjeneste, der de får en del oppgaver knyttet til gudstjenesten (for eksempel bære prosesjonskors og lys, tenne lys under forbønnen). 
Oversikt over når du er satt opp som ministrant finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen. Dersom du er satt opp på en søndag du ikke har mulighet til å møte opp, bytter du med en konfirmant som er satt opp en annen søndag. Husk også å gi beskjed til konfirmantpresten!

De som er ministranter møter opp kl. 10.00 i kirken. Det er viktig å møte presis, siden det blir gjennomgått hva dere skal gjøre i gudstjenesten.

Samme dag som konfirmanten er ministrant hjelper en forelder/foresatt til med kirkekaffen og har med kake (boller, muffins el.l.). Gi beskjed til kirkevertene (som deler ut salmebøker) når dere kommer.


Konfirmasjonsdagen

Selve høydepunktet i konfirmasjonstiden er konfirmasjonsgudstjenesten på konfirmasjonsdagen. Siden det er et stort antall konfirmanter i Bragernes vil det være to til tre konfirmasjonsgudstjenester

Lørdag 7.mai 2016 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00) 
Søndag 8.mai 2016 kl. 11.00 (og evt. kl. 13.00)

Fordelingen av hvem som skal konfirmeres på de ulike konfirmasjonsgudstjenestene finner du i konfirmantheftet som sendes ut etter påmeldingsfristen. Ved påmelding velger man lørdag eller søndag. Ved behov vil det legges opp til to konfirmasjonsgudstjenester lørdag eller søndag.
Dersom det finnes gode grunner for å bytte tidspunkt, forsøker dere først å bytte med en annen konfirmant og gir meg deretter beskjed om dette. Skulle dette ikke la seg ordne, ber jeg om at dere kontakter meg.

Det reserveres én benk til hver konfirmant, slik at nærmeste familie er sikret plasser nede i kirken. Plassene på galleriet og evt. resterende plasser nede i kirken kan benyttes av alle.

 

Pris

For de som melder seg på som konfirmanter, vil det etter påmeldingsfristen komme brev i posten med nærmere orientering om konfirmantleir og samlinger, samt innbetalingsgiro. Totalt koster konfirmanttiden i Bragernes kr. 2000,- per konfirmant.Fakturaen forfaller før vi reiser på konfirmantleir. Samtidig ønsker vi å presisere at økonomi ikke skal være en hindring fra å delta i konfirmantopplegget. Ta kontakt for mer informasjon om dette. 

Viktige datoer
Mandag 
10. - søndag 16.august 2015: Konfirmantleir.
Søndag 23.august 2015: Presentasjonsgudstjeneste kl. 11.00 i Bragernes kirke med alle konfirmantene.
Søndag 1.mai 2016: Samtalegudstjeneste kl. 11.00 (NB! Forbehold om tidspunkt) i Bragernes kirke og påfølgende konfirmantfest for alle konfirmanter og familiene deres på menighetshuset.
Lørdag 7.mai 2016: Konfirmasjonsgudstjeneste i Bragernes kirke.
Søndag 8.mai 2016: Konfirmasjonsgudstjeneste i Bragernes kirke.

 

Utsendt infomasjon

Konfirmanthefte (med plan for konfirmantåret, info om leir, fordeling av konfirmasjonsgudstjenester m.m.)
Faktura (for egenandel)
Invitasjon til konfirmasjonstiden i Bragernes menighet

Forhåndsinvitasjon

 

Kontaktinformasjon

Konfirmantansvarlig
Kapellan Per Erik K. Brodal
brodal@drammen.kirken.no
kontortlf.: 32 98 91 82

Bragernes menighetskontor:
åpent alle hverdager kl. 10.00 – 13.00
tlf: 32 98 91 80
e-post:
bragernes@drammen.kirken.no
adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen

Sentralbord for kirkene i Drammen:
åpent alle hverdager kl. 08.00 –  15.00, torsdager kl. 08.00 – 17.00
tlf: 32 98 91 00

Se også: www.konfirmant.no

 

 

Skrevet av: Per Erik Brodal