02.01.2016

Prestens hjørne

Prestens hjørne er tidligere publisert i menighetsbladet for Tangen og skrives av menighetenes prester.

Det er tanker om stort og tanker om smått.

 For å lese flere "Prestens hjørne", se side 2 i menighetsbladene.

Skrevet av: Anne Grete Listrøm