12.07.2011

Sorggrupper

Den norske kirke i Drammen samarbeider om tilbud til sørgende

SORG OG OMSORG

Sorg og omsorg, Drammen og omegn er et gratis sorggruppetilbud til alle som bor i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum og Røyken.

Gruppene har blant annet bestått av etterlatte etter ulykker med tap av ungdom, etterlatte med ulik sorgsituasjon, etterlatte etter selvmord, etterlatte enker og en gruppe for ungdom med tap av foreldre. Det opprettes nye grupper med jevne mellomrom. Målet med gruppene er å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon tilbake til en mer normalisert tilværelse.

Tilbudet administreres av en styringsgruppe som består av representanter fra:

Sykehuset Buskerud HF

Den Norske kirke

Kreftforeningen

Drammen Kommune, Frivillighetssentralen

Human-Etisk Forbund

 Leder for arbeidet er Kirsti Henriksen fra Frivillighetssentralen. Hvis du er i sorg og vil delta i en sorggruppe, ring Frivillighetssentralens telefon 32267050.

Skrevet av: