23.08.2007

Felles gravminne Skoger

Anonymt gravminne Skoger
Dette gravminnet ligger på Skoger kirkegård, ca. 100 meter nordvest for Skoger kirke.

Skrevet av: Bent A. Møller