30.03.2011

Store livssynsfleksible kapell, interiør

Seremonirommet med Kristuskunstverket i korpartiet.

 Krematoriekapell lyssatt

Seremonirommet med teppeløsning i koret og belyst midtgang.

Fleksibel teppeløsning

Seremonirommets utgangsparti med orgelgalleriet.  

Drammen krematorium interiør 2

Korpartiets mosaikk kunstverk av Kristus.

Drammen krematorium interiør 3

Skrevet av: Ivar Nygård