19.11.2012

Sportskapellet

Sportskapellet ligger i Drammensmarka, ca. 3 km norvest for Landfalltjern. Letteste adkomst er bil til Landfalltjern. Det er gudstjeneste i kapellet søndager kl. 12 høst, vinter og vår. Det er ikke gudstjeneste i perioden desember til midten av februar. Fra midten av februar er det gudstjenester fram til begynnelsen av juni. Kapellet ligger et steinkast fra utfartsstedet Tverken. Det er mulig å leie kapellet til overnatting for små og store grupper. Kapellet eies og drives av eget styre.

Velkommen til gudstjeneste i Sportskapellet! 

Tverken 2-06

Sportskapell 1-06

Sportskapell 5-06

Skrevet av: Bent A. Møller