26.07.2011

Tro og liv

NyfødtElsket som den du er

Hver og en av oss lever sitt liv på sin måte. Alle er vi forskjellige. Og vi er skapt unike. Slik våre fingeravtrykk er unike for hver enkelt - slik er hver og en av oss unike og spesielle. Vi er skapt i Guds bilde. Alle mennesker speiler dermed Gud og bærer Guds avtrykk. Denne innsikten gir meg en stor ydmykhet i møte med alle mennesker. Denne innsikten gir meg også en stor, grunnleggende trygghet i at jeg er elsket av Gud - og villet av Gud.

Det største bud

Vår Herre og mester, Jesus fra Nasaret, har lært oss hva som er det største bud: Du skal elske din neste som deg selv. Han viste gjennom sitt liv hva det vil si å elske sin neste. Hans kjærlighet var så kraftig at den overvant dødens krefter. Et liv i pakt med Jesu forbilde og lære, er et liv i kjærlighet til alle mennesker. I alle mennesker ser vi Guds ansikt. Jesus er ett med alle jordens mennesker. Hans kjærlighet og nåde har ingen grenser. Vårt kall som mennesker, er å virkeliggjøre denne kjærligheten.

Liten og ubetydelig - unik og livsviktig..jorden fra rommet

Vi er bitte små og utbetydelige. Vår klode svever i et mørkt og stille verdensrom, uendelig i utstrekning. Vi er helt prisgitt og avhengige av luft å puste i, vann å drikke - og omsorg og kjærlighet fra venner, familie, kjæreste. 

På den annen side er vi helt nødvendige og avgjørende i andre menneskers liv. Og for dyr vi har i huset, og for naturen som omgir oss. Vi er svært nødvendige der vi er, på den ene eller andre måten.

Gammel mannMitt liv i verden

Alle mennesker uendelig verdifulle. Vi er skapt i Guds bilde, og vår oppgave er å bli mer og mer det vi er skapt til å være. Å finne mitt livs vei i verden er en stor og utfordrende oppgave som jeg trenger hele livet for å finne ut av. Din vei er ikke min vei, og min vei er ikke din.

Vi er forskjellige, og har ansvar for vårt eget liv. Vi er forskjellige og har også ansvar for hverandre, og for det miljøet vi lever i. Og til syvende og sist for den jorda vi har fått å leve på.

En forskjell som gjør forskjell

Jeg er viktig og har en oppgave i verden. Du er viktig og har en oppgave i verden. Det du og jeg er og gjør, betyr en stor forskjell i forhold til om vi ikke var til. Kanskje er vi for opptatt av å gjøre ting? Det er like viktig å være! Når jeg kjenner jeg er til og lever, da hender det også at jeg får et glimt av det som er større enn alt. Det som fyller meg helt og lar meg forstå at jeg hører til i dette ubegripelige, store, vakre og grensesprengende.

Menigheten som livsfellesskap

En kristen menighet er ingen forening. Ikke en klubb eller interesseorganisasjon. Det er et fellesskap hvor enkeltmennesker søker sammen for å møte seg selv og andre. Der de største spørsmålene stilles og en hjelper hverandre til å finne fram på veien. Og i dette fellesskapet er Herren Jesus Kristus midt iblandt oss i Ordet, dåpens bad, nattverdens måltid og i fellesskapet. Å leve livet som Jesu disipler er kort sagt målsettningen for en kristen menighet.

Alt som skjer i Fjell kirke, og i alle kirker og gudshus er siktet inn mot dette målet: Et sant, menneskelig liv i verden, slik Jesus har vist oss det. Og vi har en lang rekke av mennesker som har forsøkt å virkeliggjøre dette i sitt liv. Disse er vitner og eksempler vi ønsker å lytte til og lære av.

Utfordringer til mitt og ditt liv

Om du går i en kristen menighet eller ikke, er din stemme vesentlig når det gjelder å besvare de sentrale og livsviktige spørsmål. Spørsmål som angår alle mennesker og som er avgjørende for vårt dagligliv i vår bydel på Fjell, i Drammen, i Norge - og i verden.

Hva er godt? Hva er sant? Hva er rett? Hva er vakkert? Hva er hellig? Svarene på disse spørsmålene trenger vi å samtale om, på tvers av konfesjonelle og religiøse skillelinjer. Og vi er nødt til å finne ut av det sammen.

  

 

 

 

 

 

Skrevet av: Ivar Flaten