To prester tilsatt i Drammen

image

Tunsberg bispedømmeråd tilsatte i sitt møte 18.12.08 to nye prester i Drammen prosti. 

Anne Grete Listrøm (født 1966) er tilsatt som sokneprest i Drammen prosti med særskilt tjenestested Tangen sokn.
Hun er nå kapellan i Tangen.

Per Erik Karlsson Brodal (født 1979) er tilsatt som kapellan i Drammen prosti med særskilt tjenestested Bragernes sokn. 
Han er nå sokneprest i Lånke, Nidaros bispedømme.

De tilsatte har ikke bekreftet at de tar imot stillingene.


Sist oppdatert: 19.12.2008
Skrevet av: Bent A. Møller