Bønneuke for kristen enhet

Den årvisse bønneuken for kristen enhet innledes søndag 13. januar. 
Da er det gudstjeneste i Baptistkirken på Strømsø. Prest i Den norske kirke, Per Arne Faye taler. 

Søndag 20. januar avsluttes bønneuken med gudstjeneste etter Taizétradisjonen i St. Laurentius katolske kirke i Drammen. Mer info her.

Alle hjertelig velkommen!


Sist oppdatert: 09.01.2008
Skrevet av: Bent A. Møller