Påsken 2018

Velkommen til påskens gudstjenester!

image

I Påsken samarbeider vi om gudstjenester med andre i byen!

Skjærtorsdag er du hjertelig invitert til å delta på kveldsgudstjeneste med påskemåltid i Tangen kirke, kl. 18.00. Måltidet er i jødisk tradisjon slik Jesus også feiret det da han spiste sitt siste måltid med vennene sine. En helt unik og fantastisk flott fellesskapsopplevelse, der gudstjeneste og bordfellesskap går over i hverandre.

Langfredag starter vi med en pasjonsmeditasjon der vi leser og synger og dekker av alteret i Strømsø kirke kl. 10.30. Kl. 11.00 samles vi flere menigheter og kirkesamfunn til en økumenisk korsvandring på Drammens gater og torg. Vi starter i Strømsø kirke og går over til Bragernes, mens vi bærer korset og synger. underveis stopper vi, leser fra Jesu lidelseshistorie og ber for dem som må kjempe og lide i verden i dag.

Påskenatt feires i Drammen sammen Bragernes kirke kl. 21.00 påskeaften. Det gjøres opp ild utenfor kirken, det nytente påskelyset bæres inn i den mørklagte kirken og vi feirer Jesu oppstandelse. Dette er kirkeårets vakreste gudstjeneste.

Første påskedag er det høytidsgudstjeneste med nattverd i Strømsø kirke kl. 11.00. Mari Bermingrud spiller trompet.

Andre påskedag er det nattverdandakt på Strømsø bo- og servicesenter kl. 11.00. Svein Bakkevold medvirker med trekkspill.


Sist oppdatert: 19.03.2018
Skrevet av: Karoline Faber