Forandringsvår

Temagudstjenester om det å bli forandret i Strømsø kirke

image

Forandring er temaet som Strømsø menighet utforsker i sine kveldsmessene vår 2018. Strømsømessene foregår hver siste søndag i måneden kl. 18.00. Kirkekaffe fra 17.30. Vi har en forsangerguppe, noen ganger band og moderne rytmisk musikk. Gudstjenestene er enkle å følge med på også for dem som ikke er i kirka så ofte. Noen ganger er prekenen en dialog. Gjester denne våren er blant annet Inger-Lise Myhre Guttormsen, sykehusprest i psykiatrien og jordmor Cathrine Trulsvik. Sammen prøvervi å forstå hvordan det er å bli forandret. Velkommen!


Sist oppdatert: 16.03.2018
Skrevet av: Karoline Faber