Velkomstsenteret avslutter sitt prosjekt

Drammen statlige mottak legges ned fra 1.3.2018 og da er det ikke grunnlag for videre arbeid med prosjektet Velkomstsenteret

image

Etter 1 1/2 år med prosjekt for asylsøkere i Drammen blir nå dette prosjektet avsluttet.

Menighetene i Drammen fikk midler fra IMDI til å ha et tiltak for asylsøkere som bor i byen. Først ble det kalt Daghøyskolen og var mer rettet som et kurs. Høsten 2017 endret navnet vi til Velkomstsenteret med åpent hver onsdag. Det at asylmottaket legges ned gjør at asylsøkerne må flyttes til andre asylmottak eller til sin nye bosettingskommune.

Det har vært en spennende diakonalt prosjekt som forhåpentligvis har bidratt til noe positivt i en vanskelig hverdag for asylsøkere som har livene sine på vent i denne fasen. Vi ønsker dem lykke til videre!

 

mvh prosjekt-diakon Ingeborg D. Drange

 


Sist oppdatert: 08.01.2018
Skrevet av: Ingeborg Drange