Kurs i kransebinding 1. november

image

 "Blomster i sorgen"
Onsdag 1.nov kl 18-20

I tillegg til kurs og kransbinding ved Kamille Blomster, blir det apell ved sokneprest Trond Sandhaug, sang og musikk og enkel bevertning.
Kurset er åpent for alle og det koster 250; for materialene som brukes til kransen man binder.

Påmelding innen 31.oktober til diakon Beate Schmidt: schmidt@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret tlf. 32 98 91 00 . Skyss ved behov.

Sang: Susanne Akerø Kleven, Maia H. Tømmerås
Piano: Trond Martens
Apell: s
okneprest Trond Sandhaug

 


Sist oppdatert: 16.10.2017
Skrevet av: Ivar Vik