Åssiden kirkes 50 års jubileum

I oktober er det 50 år siden Åssiden kirke ble innviet. I den forbindelse blir det stort jubileum med mange forskjellige arrangement, gudstjenester, konserter, utstillinger og festivitas. Hovedprogrammet er klart og kan leses her. Sett av datoene og bli med på feiringen av en fremdeles ungdommelig kirke.

image

Da Åssiden kirke fylte 40 år ble det arranger et skikkelig jubileum. Nå da 50 års dagen nærmer seg kan vi love at det ikke blir mindre festivitas. Både prost og biskop kommer på besøk. Det same gjør flere av menighetens tidligere prester og andre ansatte. Det blir en stor jubileumskonsert med DIGC og Kristian Ingebrigtsen. En helt ny kveldsmesse er skrevet av sokneprest Dag Kaspersen og vår kirkemusiker, Trond Akerø-Kleven. Den er nå i disse dager i ferd med å øves inn. 

Vi gleder oss stort til å møte frivillige medarbeidere og hele menigheten slik den er i dag og alle dere som opp gjennom tiden har vært tilknyttet Åssiden kirke på en eller annen mate. Til og med et jubileum for det første konfirmantkullet i kirken, blir arranger. Barnehagen feirer også 50 år, og vil markere dette med egen barnehagegudstjeneste og andre samlinger. Seniorsenteret fyller 30 år, og har også mye flott program å tilby denne høsten.

Program for Åssiden kirkes 50 års jubileum v2


Sist oppdatert: 25.09.2017
Skrevet av: Dag Kaspersen