Daghøyskolen starter opp igjen

Et nytt kurs med daghøyskolen planlegges våren 2017

image

Daghøyskolen begynner med nytt kurs 31. mars og vil være på fredager i Strømsø menighetshus fram til sommerferien.

Den 17. mars kl. 13.00 blir det informasjonsmøte på Drammen asylmottak.

 

Daghøyskolen er en diakonal skole for livslyst og mestring, og er et kurs for asylsøkere som ikke har noe annet tilbud. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle menighetene i Drammen.

daghøyskole,avslutning

En daghøyskole er ikke en akkreditert høyskole etter universitets- og høyskoleloven, men en type skolekurs for personer som av ulike årsaker er hjemme på dagtid og som ønsker å lære nye ting. 

Strømsø daghøyskole ønsker å ha samarbeid med engasjerte mennesker som kan tenke seg å bli med å skape en god hverdag for asylsøkerne i Drammen, enten det er å bidra med undervisning eller praktiske oppgaver Er du interessert, ta kontakt med prosjekt-diakon Ingeborg D. Drange på epost drange@drammen.kirken.no / tlf. 900 88 407


Sist oppdatert: 10.02.2017
Skrevet av: Ingeborg Drange