Første kull med daghøyskolen er vel i havn

Strømsø daghøyskole hadde avslutningsfest etter 7 uker på kurs 

image

Denne høsten har Den norske kirken i Drammen fått prosjektmidler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til å gjennomføre et kurs for asylsøkere som kalles for daghøyskole. I løpet av 7 uker har til sammen 17 asylsøkere vært innom daghøyskolen hver onsdag i Strømsø menighetshus. Av disse var det 6 som fullførte kurset (med max 10 % fravær).

En diakon ansatt i prosjektstilling og 4 medarbeidere har stått på og organisert kurset i tett samarbeid med diakonene i menighetene i Drammen. De har også vært innom og undervist i ulike emner og tatt imot elever i en liten arbeidspraksis. Vi har fått god tilbakemelding fra menighetene om at det fungerte fint å ha elever i praksis, og elevene virket også glade for å få bli med og hjelpe til. Flere ønsker å bli med videre i det samme tiltaket eller annet frivillig arbeid.


Flere av elevene har også deltatt på andre arrangementer i menighetene (gudstjenester, konserter, eldres hyggestund, juletrefest m.m) noe som viser de er glad for å bli invitert med i felleskap med andre. Medarbeiderne har synes dette har vært kjekt og meningsfullt å delta på og deres innsats har bidratt til det vi kan kalle Hverdagsintegrering.


Vi opplever at prosjektet har vært vellykket og satser på å søke om nye midler for å drive daghøyskolen videre, med et nytt kurs til våren.

 daghøyskolen,elever

afganskmatElevene hadde lyst å bidra med noe –flere lagde mat fra sitt hjemland og vi fikk nyte deilig varm lunsj

 

Skrevet av prosjekt-diakon Ingeborg D. Drange


Sist oppdatert: 09.01.2017
Skrevet av: Ingeborg Drange