Trond Akerø-Kleven tilsatt som ny organist i Åssiden menighet

I slutten av juni ble det klart hvem som blir ny organist/kirkemusiker i Åssiden menighet. Det var svært mange gode søkene, men etter intervjuer, prøvespilling og avstemning - ble det klart at Trond Akerø-Kleven skulle tilbys den ledige 80 % stillingen. Han har takket ja til stillingen og vil være i jobb fra oktober av. Han skal formelt innsettes i stillingen I gudstjenesten den 9. oktober. Her følger et lite intervju som også publiseres i neste nummer av Åssiden Nytt. 

image

På en sommerdag svinger Trond innom Åssiden kirke til et lite intervju for Åssiden Nytt. Han har nettopp fått tilbud om den ledige stillingen som organist/kirkemusiker her, og har svart ja. Trond er jo ikke ukjent for oss. Sammen med sin kone Susanne har han vært engasjert i menighetens musikalske arbeid i mange år, og bevist sin dyktighet. Trond som pianist for to kor. Susanne som musikalsk leder for GospelTweens og administrator for kirkens musikalske avdeling for barn. 

Hvordan føles det å bli tilsatt som organist i Åssiden menighet?

Det føles veldig bra det. Det er noe jeg har tenkt på lenge, å ha en base et sted. Ikke bare jobbe freelance som jeg har gjort i mange år. Det er godt å kunne «lande» i et slikt arbeid. 

Du kjenner jo menigheten her godt allerede. I hvilken sammenheng har du arbeidet her?

Det startet jo med Drammen International Gospel Choir for nesten 7 år siden, mens vi fremdeles bodde i Oslo. Så ble det mer etter hvert gjennom GospelTweens og vikartjeneste som organist. 

Hvor kommer du fra? Kan du fortelle litt om deg selv og din musikalske bakgrunn?

Jeg er oppvokst i Bamle, sør i Telemark fylke. På en gård der. Jeg gikk på musikklinjen på Skien videregående skole. Var aktiv i Skien Misjonskirke, som på den tiden het Betania. Der var jeg veldig aktiv i det musikalske arbeidet. Først på trommesett, faktisk. Siden ble det piano. Fikk min utdannelse på Musikkhøyskolen, først klavereksamen i 2004 – siden komposisjon året etter. Så hadde jeg noen år opphold før jeg tok min mastergrad i 2010, som operarepetitør. 

Du har jo allerede en lang musikalsk karriere bak deg og har spilt for flere kjente sangere og grupper. 

Ja, jeg har jobbet meg inn i et nettverk de siste årene. Som freelancer må man bygge et kontaktnett. Da treffer man jo på en del musikere og artister som man arbeider med. Gunstein Draugedalen, Ole Edvard Antonsen, Didrik og Emil Solli Tangen og mange andre. Det er en måte å jobbe på som er veldig spennende. Men over tid så blir det jo slitsomt også, med mye reising. 

Vi har sett deg på Frokost TV og Sommeråpent også. 

Apropos TV; En litt morsom ting som kanskje ikke så mange vet om er at jeg faktisk var medprogramleder og pianist på Julemorgen på NRK julen 2008, der fikk jeg verdifull erfaring i det å arbeide med direktesendt TV. Det som ikke var fullt så gøy var å måtte stå opp 05.30 i hele romjula... 

Har du blitt engasjert her i byen også, i kulturlivet her?

Ja, spesielt i det siste året har jeg vært veldig aktiv i Drammen i samarbeid med ulike lokale musikkrefter – som Drammen Symfoniorkester på 17. mai, der det ble urfremført et verk som jeg hadde skrevet. Jeg fikk også være med å satte preg på Kulturens Festaften i Drammens Teater. Ellers har jeg samarbeidet med Det Betales i deres Beatles show og med Håvard Gryting og Mamas Garden og andre lokale artister. 

Og nå har du fått fast stilling i Åssiden menighet. Hva gleder du deg mest til i arbeidet her?

Det er så mye, egentlig. Jeg gleder meg jo først og fremst til å bidra musikalsk til gudstjenestene og i korene, og sette mitt preg på musikklivet i Åssiden kirke, både på orgel, klaver og på andre måter. Og det å stå i et miljø, et kollegium som man kan samarbeide med. Det er jo ikke noe jeg er vant til som freelancer, å ha et kontor – en fast base å komme hjem til. Det blir en ny hverdag for meg, og noe jeg ser fram til. Den stabiliteten som det medfører. Jeg ser jo på dette som en god mulighet til å være kreativ, skape ny musikk, arrangere konserter. Gleder meg til dette. Ikke minst til å samarbeide med alle de flotte musikalske ressurser som finnes i Åssiden menighet. Så vil tiden vise hva vi kan få til sammen. 

Du har jo en veldig bred musikalsk bakgrunn fra klassisk til moderne rytmisk musikk. Kan du si noe om hva slags musikk du ønsker å satse på – eller vil arbeide med? Hvor er du, musikalsk? 

Det er ikke så lett å svare på. Jeg er jo ganske mange steder. Jeg tror nok at allsidigheten er det som vil prege meg, og at jeg vil prøve å få inn mest mulig bredde og variasjon i kirken. Jeg tror at vi når forskjellige mennesker med forskjellig musikk, så man må spille på ulike strenger og gi rom for forskjellige musikalske utrykk, klassisk musikk og mer moderne musikk. Så det blir en kombinasjon. 

Vi gleder oss til å samarbeide med deg, Trond. Velkommen som fast ansatt i Åssiden menighet. Håper at du og Susanne vil trives godt i Drammen sammen med barna deres og med hele Åssiden menighet

Trond Akerø-Kleven 2016
Trond Akerø-Kleven ved klaveret i Åssiden kirke.


Sist oppdatert: 12.08.2016
Skrevet av: Dag Kaspersen