Bygge Broer - Ikke Murer, om tros- og livssynsdialog i Drammen

Søndag den 31. januar kl 19.00 kommer Ivar Flaten på besøk til Åssiden Kirkeforum. Møtet finner sted I menighetssalen i Åssiden kirke.

image

Han har nettopp mottatt årets Ikke-voldspris og er en av ildsjelene for tros- og livssynsdialog i Drammen. Ivar har lang erfaring i dette viktige arbeidet og vil øse av sin erfaring. 

Det blir også mye sang og musikk: Rohini Sahajpal på indisk citar og sang av Ivar Flaten.

Åssiden kirkeforum samles i Menighetssalen. Dette er et åpent arrangement for alle som vil samles en søndagskveld til fellesskap og refleksjon over viktige kirkelige og samfunnsmessige tema. 

Det selges årer og holdes utlodning. Det serveres kveldsmat. Kvelden avsluttes med kveldsbønn i kirkerommet.

Kirkeforum januar 2016


Sist oppdatert: 25.01.2016
Skrevet av: Dag Kaspersen