Ny kirkeverge tilsatt

Ivar NygårdNytilsatt kirkeverge i Drammen
Drammen Kirkelige Fellesråd har den 21. februar, ansatt Ivar Nygård som kirkeverge i Drammen. Han begynner i sin stilling 1. juni. Nygård etterfølger Per Ottar Johansen som går av med pensjon den 1. juli. Ivar Nygård er utdannet diakon og økonom, og er 49 år. Han arbeider i dag som økonomisjef/administrasjonssjef i ISS. Tidligere har han vært administrasjonssjef på Bergflødt behandlingssenter og driftsleder på Diakonhjemmet sykehus. Lenger tilbake har han vært ungdomsarbeider/diakon i Bryn menighet og han har sittet i menighetsråd. Ivar Nygård er bosatt med sin familie i Lier.

Sist oppdatert: 22.02.2007
Skrevet av: Bent A. Møller