Resultat menighetsrådsvalget i Bragernes 2015

image

Faste medlemmer
1 Morten Løberg Strand
2 Therese Thorne
3 Elin Stubberud
4 Tina Fagerhus Brodal
5 Kristin Økseter
6 Heidi Hagen Låker
7 Hannah Agnethe Pold
8 Bjørg Juriks
9 Stian Holger Koppergård Riise
10 Glenn Agung Hole 

Varamedlemmer
11 Tove Schjultzen Gjerdsø
12 Maria Eugenia Abarzua Holtheuer
13 Lars Christian Berg
14 Espen Sæther Alm
15 Patrick Antony Williamson

Alle er valgt for en periode på 4 år.

Antall avgitte stemmer i sognet: 1362 (hvorav 1107 stemte ved menighetsrådsvalget og 1182 ved bispedømmerådsvalget).

Resultatet av bispedømmerådsvalget blir klart senere i høst.


Sist oppdatert: 18.09.2015
Skrevet av: