Arbeider i gang ved Strømsø kirkegård

Den siste tiden har mange lagt merke til arbeidet som pågår rundt
Strømsø kirkegård. Det er arbeidet med en etterlengtet støyskjerm
som er i gang. Hele siden som vender mot Bjørnstjerne Bjørnsons
gate skal skjermes. Dessuten skal sidene som vender mot nordvest
og sørøst få støyskjerm.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 5

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 6
Mot Knoffs gate.
Støyskjerm Strømsø kirkegård skisse
Ill.: Sivilarkitekt Trond Fossen AS
Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 1
Her skal det settes opp en solid støyskjerm
med granittmur nederst.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 2
Muligheten til å få en stille stund på kirkegården blir bedre når
skjermen kommer på plass.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 3
Det er meningen at arbeidet skal være fullført i mars måned.

 


Sist oppdatert: 12.02.2007
Skrevet av: Bent A. Møller