Leksehjelpen «Etter skoletid» starter opp

Tirsdag i Bragernes menighetshus

Leksehjelpen «Etter skoletid» starter opp i Bragernes menighetshus tirsdag 3. februar

For hvem: Barn fra 4 til 7 klasse
Når: Tirsdager fra kl. 14 til 16:30, første gang 3. februar
Hvor: Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7 (Inngang fra Cappelens gate)
Mat og drikke: Enkel servering (f.eks. tomatsuppe)
Program: Leksehjelp (hver gang), Fortellerstund (1 gang i mnd.), Vise film (1 gang i mnd.)
Annet: Det finnes diverse brettspill, bøker og annet som kan brukes når leksene er gjort.
Fester: Før jul, påske og sommerferie skal vi ha fest med pølser, kake og is.
Pris: Tilbudet er gratis, men synes du og dine foreldre at du bør betale noe, kan du få lov til det.
Hva vi trenger: Ditt navn og adresse, samt telefonnummer der vi kan nå dine foreldre. 

Ved henting kan man parkere gratis ved kirken.

Velkommen!


Sist oppdatert: 20.01.2015
Skrevet av: Bent A. Møller