Tverrkirkelig gudstjeneste

Bragernes kirke s√łndag 18.1 kl. 18.00

Bønneuken for kristen enhet 2015 

• Den filippinske korgruppe
• Sanggruppe fra Den eritreisk ortodokse menighet
• Gruppe fra menigheten INTRO
• Pastor Kent Remi Westergren, Baptistkirken
• Pater Johannes Hung, Den katolske kirke
• Pastor Bernt Andre Torgussen, Filadelfia Pinsekirken
• Pastor Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken
• Sokneprest Kristin Fæhn, Den norske kirke, m.fl.


Sist oppdatert: 16.01.2015
Skrevet av: Per Erik Brodal