Muslimer, sikher og kristne møttes til festmåltid

Fjell skole 1
Søndag 7. januar møttes kristne og muslimer på Fjell skole. På en dag da julefeiringen går mot slutten, mens muslimene har sin id-feiring, passet det godt å markere dagen med et fellesmåltid. Her fikk man anledning til å vise at mennesker med ulik tro og kultur kan møtes og ha det hyggelig sammen. Møtet er en oppfølging av fjorårets møte mellom kristne og muslimske ledere, da man også hadde et måltid sammen. Initiativet til møtene har kommet fra fredsaktivisten Tahir Mahmood, som sammen med prost i Drammen prosti Astrid Bjellebø Bayegan har forberedt arrangementet med god støtte fra fung. spr. Ivar Flaten og fung. spr. Dag Kaspersen og Buskerud Innvandrerråd. Før måltidet kom det hilsener fra en rekke representanter for muslimer, sikher og kristne, som alle uttrykte glede over møtet. Mange understreket også at dette måtte videreføres og bli en tradisjon. Også representanter for de politiske partier, med ordfører Tore Opdahl Hansen i spissen var tilstede. De uttrykte også glede over arrangementet, og flere understreket betydningen av dette for Drammen som en by med  stor andel innvandrere. Det er viktig med møteplasser hvor mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn kan komme sammen og lære hverandre bedre å kjenne. Gjennom gjensidig respekt og forståelse, kan vi bedre bygge det samfunn vi ønsker for både oss selv og den unge generasjon som vokser frem.

Fjell skole 3

Fjell skole 2  Fjell skole 4
Representanter for muslimer og sikher delte opp "julekaken", mens kristne delte opp "id-kaken".

Fjell skole 5

Fjell skole 6


Sist oppdatert: 08.01.2007
Skrevet av: Bent A. Møller