Aksjon håp 10. desember


Søndag 10. desember er det bøsseinnsamling.
Du kan melde deg som bøssebærer eller gi en gave her: www.aksjonhap.no.

Du kan gi 175 kroner ved å ringe: 820 44 060 (beløpet belastes telefonregningen).

Pengene går til mennesker i nød.


Sist oppdatert: 08.12.2006
Skrevet av: Bent A. Møller