Strømsømesse

Strømsø kirke, 28.09.2014, kl. 18:00

image

Neste Strømsømesse skal ha temaet "Litt smartere".
Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.


Sist oppdatert: 25.09.2014
Skrevet av: Britta Hässlich