Høsttakkefest i Åssiden kirke

Søndag 21. sept ble det arrangert høsttakkefest i Åssiden kirke. Dette var et samarbeid mellom kirkens stab, frivillige medarbeidere, en gruppe 4 åringer og dansere fra Drammen Filippino Dance Group 

image

Det ble virkelig en festgudstjeneste denne søndagen, med unge og gamle, med immigranter og folk som har dype røtter i bydelen, en blandet forsamling. To små barn ble døpt, Minigospel sang, en gruppe 4 åringer fikk sin kirkebok utdelt og ble presentert for menigheten og dansere fra Drammen Filippino Dance Group fremførte en takkedans i forbindelse med menighetens takkoffer. Fremme i kirkens korparti var det satt opp en utstilling av frukt og grønt fra denne høsten. Denne ble loddet ut under kirkekaffen etter gudstjenesten. Her er noen bilder fra Gudstjenesten der det var over 220 mennesker til stede:


Fra inngangsprosesjonen i Høsttakkefesten.


Dansere fra Drammen Filippino Dance Group i inngangsprosesjon i Åssiden kirke.


Fire åringer synger for menigheten.


Preken på høsttakkefesten.


Minigospel synger.


Takkedans for høstens gaver.


Fra høsttakkefesten i Åssiden kirke.


Sist oppdatert: 22.09.2014
Skrevet av: Dag Kaspersen