Fellesrådets høringsuttalelse

Her kan du lese Drammen Kirkelige Fellesråds høringsuttalelse.


Sist oppdatert: 01.12.2006
Skrevet av: Bent A. Møller