Strømsømesse

31.08.2014, Strømsø kirke, kl. 18.00

image

Neste Strømsømesse skal ha temaet "Litt modigere".
Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.


Sist oppdatert: 28.08.2014
Skrevet av: Britta Hässlich