Avslutningsmøte for teamutviklingsprogrammet

Utviklingsprogrammet for menighetsråd, staber og teamledere hadde avslutningsmøte onsdag 29.11. Møtet foregikk i Bragernes menighetshus og Otto Hauglin som har stått for programmet, ledet møtet. Tilstede var menighetenes staber og menighetsrådsledere i tillegg til representanter for kirkesjefens kontor.

ottohauglin,imgp0654Utviklingsprogrammet har innholdt følgende elementer:
· Oppstartkonferanse på Bolkesjø hotell
· Lokale samlinger for menighetsråd og staber
· Evalueringssamlinger for staber og menighetsrådsledere
· Veiledningssamtaler for teamledere

imgp0647

imgp0651

 


Sist oppdatert: 30.11.2006
Skrevet av: Bent A. Møller