Pinsefeiring på Åssiden

Pinsedagen ble en stor festdag med mange besøkende i Åssiden kirke. I samarbeid med Drammen International Gospel Choir, Drammen Filipino Dance Group og ungdomsledere i menigheten ble det arranger en internasjonal pinsegudstjeneste der menigheten tok avskjed med kateket Kate Smith som nå går av med pensjon.

image

Av kirkens tre største høytider har pinsen lenge vært den minste. Når en spør folk hva vi feirer, er det mange som bare har en vag anelse om at det er Den Hellige Ånds helt spesielle nærvær etter Jesu død og oppstandelse. På den 50. dagen etter oppstandelsen skjedde dette på en slik måte at folk fra forskjellige kulturer og med ulike språk lot seg inspirere av Jesu evangelium.

I Åssiden kirke har vi de siste årene feiret internasjonal gudstjeneste på pinsedag, nettopp for å mine hverandre på at kirken siden pinsedag er internasjonal og tverrkulturell. I vårt eget nærmiljø kan selv den norske kirke bli et internasjonalt fellesskap, hvis vi åpner opp for hverandre og lar mennesker få bruke sine nådegaver til velsignelse for andre.

Her er noen bilder fra pinsedagen i Åssiden kirke, der vi også tok avskjed med kateket Kate Smith som i over 15 år trofast har gjort sin tjeneste i menigheten. Her har hun ledet oppbyggingen av en mer systematisk opplæring av barn og unge i Kristen tro og praksis.

Pinsedag i Åssiden kirke 2014-001 
Inngangsprosesjon på pinsedag.

Pinsedag i Åssiden kirke 2014-018
Drammen International Gospel Choir synger.


Drammen Filippino Dance Group danser under Gloria eller lovsangen.

Pinsedag i Åssiden kirke 2014-011
Barna tegner pinseilden under prekenen.

Pinsedag i Åssiden kirke 2014-024
Takkedans etter nattverd.

Pinsedag i Åssiden kirke 2014-029
Fra kirkekaffen og avskjeden med Kate Smith.


Sist oppdatert: 09.06.2014
Skrevet av: Dag Kaspersen