Menighetsmøte i Strømsø

Menighetsrådet i Strømsø inviterer til Menighetsmøtet på Strømsø menighetshus torsdag 5.juni kl.18.30.

image

Sak: Godkjenning av lokal grunnordning for gudstjenesten i Strømsø.  Sakspapirer kan hentes på menighetskontoret men de vil også vil bli lagt ut i kirken førstkommende søndag i forbindelse med Strømsømessen kl.18


Sist oppdatert: 22.05.2014
Skrevet av: Runar Reknes