STRØMSØMESSE

25.05.2014, kl. 18.00, Strømsø kirke

image

Neste Strømsømesse har temaet "Hvile”.
Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien, og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.

Prost Øystein Magelssen deltar.

Det er den siste Strømsømessen med vikarprest Lars Skagestad som vesentlig har bidratt til at vi har ”Strømsømesse”. Tusen takk for det!


Sist oppdatert: 21.05.2014
Skrevet av: Britta Hässlich