Barna i kirken denne våren

Selv om det slett ikke er rapportert så mye om kirkens arbeid i samarbeid med barn denne våren, så har allikevel svært mye skjedd. Det har blitt tilrettelagt for mer læring i kirken, i ukentlige faste grupper som speidern, minigospel, gospeltweens og søndagsskolen. Tre større trosopplæringshelger ble også arrangert. Her er noen bilder fra disse samlingene.


Fra tårnagenthelgen i februar.


Mange barn (7 og 8 åringer) i kirken i tårnagent-arrangementet i februar.


Nå åringene hadde også sin helg med læring og opplevelse i kirken. Dette var i mars.


6 åringene hadde sin helg i januar. Her er noen av dem i kirken under søndagens gudstjeneste.


Sist oppdatert: 04.05.2014
Skrevet av: Dag Kaspersen