Strømsømesse

Strømsø Kirke, 27.04.2014, kl. 18.00

image

Neste Strømsømesse skal ha temaet "All you need is love".
Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.


Sist oppdatert: 24.04.2014
Skrevet av: Britta Hässlich