PÅSKEN I STRØMSØ

Gudstjenesteoversikt

image
PÅSKEN:
 
Palmesøndag 13.april kl.11.00 Gudstjeneste med seniorprest Else Liv Kortner Faye og kantor Bodil Viken.
 
Skjærtorsdag 17.april kl.18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd sammen med Metodistkirken. Fung sokneprest Lars Skagestad og kantor Svein A. Aasen.
 
Langfredag 18.april kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste langfredag ved fung sokneprest Lars Skagestad og kantor Svein Anders Aasen.
 
Påskedag, søndag 20.april kl.11.00 Høytidsgudstjeneste ved fung sokneprest Lars Skagestad, kantor Svein Anders Aasen og trompetist Mari Bermingrud. Nattverd.
 
Søndag 27.april kl.18.00 Strømsømesse. Starter med kirkekaffe kl.17.30. Lovsang, bønnevandring og nattverd med forsangerkor, frivillige og hele staben.
 

Sist oppdatert: 10.04.2014
Skrevet av: Britta Hässlich